Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@jenb.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 250,- zullen bedragen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 

 • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Op maat vervaardigde meubelen en kussens.

 • Zakelijke klanten.


   

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier uitprinten en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

   

  - Aan JenB-webshop.nl
  Ettensebaan 17A1
  4812XA  Breda
  076-5961636
  info@jenb.nl
   

  - Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

   

  de verkoop van de volgende goederen:

   

  - Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

   

   

  - Naam/Namen consument(en)

   

   

   

  - Adres consument(en)

   

   

   

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

   

   

  - Datum

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is